Rådgivningspriser og -betingelser

Rådgivningspriser

Min rådgivningspris er 950,00kr pr. påbegyndt time ekskl. moms. I vil kun blive takseret for den tid jeg rådgiver virksomheden eller organisationen, heri email, telefon eller ved fysisk fremmøde. Ved længere rådgivningsforløb kan der aftales en fast pris på den samlede rådgivning.

Rådgivningsbetingelser

 

 1. Kontrakten er først bindende, når Mugesh Consulting har fået kontrakten retur fra kunde i underskrevet stand.
 2. Fakturering vil ske senest 7 dage efter afsluttet rådgivning. Kunde har efterfølgende 14 dage til at betale fakturaen. Overskrides betalingsdatoen, vil Mugesh Consulting sende påmindelse til kunde, som herefter har 7 dage til at besvare påmindelsen. Besvares eller indbetales det skyldige beløb ikke, sendes der en ny faktura med tilføjet rykkergebyr på 100,00kr.
 3. Ved kontraktannullering mere end 14 dage før første rådgivningsdato betales 10 % af det samlede honorar. Ved kontraktannullering mere end 7 dage før første rådgivningsdato betales 25% af det samlede honorar. Ved kontraktannullering mere end 3 dage før første rådgivningsdato betales 50% af det samlede honorar. Ved kontraktannullering mindre end 3 dage før første rådgivningsdato betales 75% af det samlede honorar.

 4. Mugesh Consulting kan begære kontrakten ophævet på grund af:
  a. Sygdom eller svangerskab, der skal dokumenteres ved lægeattest.
  b. Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud.

  4. Mugesh Consulting er berettiget til at undlade at rådgive, såfremt at kunden ikke opfylder sine forpligtelser.

  5. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog Mugesh Consulting i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre rådgivning på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler. Såfremt, at Mugesh Consulting bliver forhindret i at gennemføre rådgivning, vil Mugesh Consulting finde en ny dato for rådgivning uden merpris.

  6. Optagelse af rådgivning må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Mugesh Consulting.

  7. Det er kundens ansvar at teknisk udstyr, som aftalt i kontrakten, er optimalt fungerende.

  8. Det pålægger kunden at være til rådighed/til at få fat på uden for normal arbejdstid i dagen op til en rådgiviningssession i tilfælde af sygdom eller lign.

  9. Vi opbevarer dine persondata dog maksimalt 3 år, hvorefter dine oplysninger slettes i henhold til persondataforordningen (GDPR).