Forstå kulturforskellene og få en stærkere organisation

Jeg yder rådgivning og sparring til virksomheder og organisationer, der ønsker at styrke deres organisationskultur, heri også ledelses- og medarbejdekultur. Min hjælp består i at rådgive, coache og træne hele eller dele af jeres organisation til at blive mere bevidste om kulturforskellene. Ledere og medarbejdere i forløb med mig, vil blive mere bevidste både om deres egen, virksomhedens og sine kollegaers kultur. Ved at øge jeres kulturelle bevidsthed styrker I organisationen på flere fronter.

4 gode grunde til at blive mere bevidste om jeres kulturforskelle

Få bedre rekruttering - Og spar penge, MANGE PENGE 

Den øgede kulturelle bevidsthed blandt jeres ledere og ansættelsesansvarlige vil føre til, at de bliver bedre til at rekruttere medarbejdere, som passer bedre ind med den kultur, I har i jeres organisation. Ifølge Jobindex.dk så kan en fejlrekruttering koste virksomheden mellem 350.000-400.000 kr for en medarbejder, der har været ansat i fire måneder på en månedsløn på 30.000kr.

Mens arbejdsopgaver og rutiner ofte kan trænes og læres på få måneder, så kan der i nogle tilfælde tage år at integrere medarbejdere, der er på linje med virksomhedens og organisationens værdier, normer og traditioner. Denne proces kan blive mere effektiv ved at have mere kulturbevidste ledere og ansættelsesansvarlige. Derudover, har ledere og medarbejdere, som kan se sig selv i virksomhedens værdisæt også en tendens til at blive længere i virksomheden. Med øget kulturbevidsthed vil I være bedre til at rekruttere og spare flere hundredetusinde kroner på medarbejderudskiftning, samt fastholde jeres gode ledere og medarbejdere i længere tid.

Spar tid og penge

Mange virksomheder og organisationer bruger oceaner af tid til at lave og følge protokoller og arbejdsplaner, som skal sikre, at opgaverne bliver løst til tiden og i den forventede kvalitet. Disse er "sikkerhedsprotokoller", der sættes ind og implementeres for at dobbelttjekke, at medarbejderen har udført sit arbejde i første omgang. Sidst men ikke mindst, så bruges der lige så meget tid på at træne medarbejdere over flere omgang til at følge disse protokoller og arbejdsplaner. Ved at gøre jeres medarbejdere mere kulturbevidste, vil oplæring af jeres medarbejdere i nye protokoller, arbejdsplaner og projekter være kortere og mere effektiv, da medarbejderen allerede "tænker" som organisationen, kollegaen, ledelsen og direktionen. Derudover, vil en stor del af disse "sikkerhedsprotokoller" blive overflødige og skrottet, da kulturbevidste medarbejdere og ledere kender til standarden og kravene i organisationen. Dermed vil medarbejdere og ledere bruge mere tid på deres spidskompetencer.

Stærkere holdånd og arbejdsmiljø (bedre intern kommunikation)

Når man som leder og medarbejder begynder at forstå sine medarbejderes og kollegaers måder at tænke og handle på, vil I også blive bedre til at forstå hinanden og de udfordring I står med og sammen finde løsninger, som alle kan være en del af. Med mere kulturel bevidst i organisationen vil kommunikation og samarbejdet blive styrket.

Øget salg og kundetilfredshed (bedre ekstern kommunikation)

Ved at øge forståelsen for jeres kundernes måde at tænke og handle på, vil jeres salgs- og kundeservicemedarbejdere kunne tilbyde lige præcis det produkt og den service, som kunderne efterspørger. Udover salget, vil I også få flere loyale kunder, da kunderne vil føle sig godt behandlet og dermed også komme igen, næste gang de mangler jeres produkt eller service. Både jeres kundetilfredshed og salgstal vil blive øget med salgs- og kundeservicemedarbejdere, der er mere kulturbevidste.

Ønsker I at høre om, hvad jeg kan hjælpe jeres organisation med, så udfyld kontaktformularen eller ring mig op på +45 5038 1430

Min 3-trinsrådgivning

Her er min tilgang til at løse kulturelle udfordringer i jeres organisation. De tre trin er overordnede trin, hvor hver enkelt trin nøje tilrettelægges efter jeres behov.

1. Trin - Find udfordringerne: Erkend kulturforskellene

"Kulturelefanten" i rummet skal frem, ellers får I aldrig udnyttet de utallige muligheder, der ligger gemt, når mennesker med forskellige kulturbaggrunde mødes og skal samarbejde. Mange virksomheder, organisationer, ledere og medarbejdere oplever disse udfordringer på daglig basis, men vælger ofte at ignorer dem som udfordringer og konflikter skabt af kultur, men forsøger at finde svar alle andre steder end hos kulturen. Disse udfordringer vil fortsætte med at være der og muligvis også udvikle sig til større problemer, hvis man ikke erkender dem og får dem frem i lyset.

2. Trin - Find løsninger: Gå pragmatisk til værks

Kulturelefanten I har i rummet er ofte virke uhåndgribeligt og for nogle ubehageligt, og når noget bliver for uhåndgribeligt og ubehageligt vil mange vælge ikke at gøre noget ved det. Derfor skal vi gøre disse udfordring mere håndgribelige og behagelige. Derefter, vil vi sammen finde pragmatiske løsninger på mere håndgribelige og behagelige kulturudfordringer, som er skræddersyet til jeres organisation, leder- og medarbejdergruppe. Nogle af disse løsningsmodeller vil ikke behage alle ledere og medarbejdere i starten, men i sidste ende vil løse de udfordringer i har, samt styrke jeres organisation fremadrettet.

Step 3 - Forebyggelse: Øg kulturbevidstheden

Det sidste skridt er kulturel forebyggelse. De udfordringer I har mødt og vi har løst sammen vil ikke forsvinde for altid. Så længe jeres virksomhed og organisationen udvikler, vækster og får nye samarbejdspartnere, ledere og medarbejdere vil jeres organisation og virksomhed blive påvirket af kulturelle input hele tiden. Derfor, er det vigtigt, at I forbereder og forebygger  jeres virksomhed og organisation, ved at blive mere kulturbevidste. For at blive mere kulturbevidst kræver det, at man både kender sin egen kultur og forstår andres kultur. Jeg kan hjælpe med at gøre jeres ledere og medarbejdere mere kulturbevidst gennem rådgivning, undervisning og workshops.