Om Mugesh Consulting - Profil og Visioner

Mugesh Consultings Visioner

Mine 2 visioner

Jeg har to visioner med mit foretagende. Det første er være med til skabe et samfund, hvor vi er bedre til at tale sammen og samarbejde på tværs kulturbaggrund. Mit anden vision er at vise og lære mennesker og organisationer alle de gode effekter, man får ved at give kunder, gæster, borgere og klienter en god oplevelse.

Vision: Et mere kulturbevidst samfund

Min vision kommer af mine erfaringer både i min opvækst og i mit arbejdsliv, som er, at vi som samfund skal blive bedre til at forstå kulturforskellene, hvor vi lærer at løse de udfordringerne mødet mellem forskellige kulturer skaber. Vi skal være ærlige og erkende, at et kulturmøde skaber udfordringer, og at folk ikke bare finder ud af det, for det gør folk ikke. Der er masser af viden, metoder, teorier og undersøgelser, der viser, hvordan mennesker med forskellige kulturbaggrunde kan lære at samarbejde. Den store udfordring med denne viden er, at løsningerne og metoder til dette er ofte knap så "sexet" og kan virke politisk ukorrekte for nogen. Vi har både viden og metoderne, nu mangler vi bare modet til at sætte gang i kulturforståelsen i Danmark. Min vision er at hjælpe virksomheder, organisationer og medarbejdere med at blive mere bevidste om kulturforskellene og lære at samarbejde på tværs af kultur. Det sker ved, at man først og fremmest forstår den kultur man selv er rundet af og forstår sit kulturelle kompas, og derefter lære at forstå andre mennesker, og hvilken kultur de er rundet af. Kulturbevidsthed handler om, at man forstår sig på de forskellige mekanismer forskellige kulturer har. Når man først forstår disse mekanismer, så vil man også være bedre rustet til at løse de mange udfordringer kulturforskellene skaber. Løser man først udfordringerne, vil der åbne sig et hav af muligheder ved et tværkulturelt samarbejde.

Vision: Det at gøre mennesker glade

Jeg er tydeligvis miljøskadet af mine næsten 20år i hotel- og restaurationsbranchen, da jeg synes, at en af de bedste følelser man kan føle som menneske er, at vise et andet menneske, hvor glad man er for at se dem, og behandle dem med respekt og ydmyghed. Men den opfattelse kan jeg godt være ene om nogle gange, kan jeg forstå. Desværre oplever kunder, gæster. klienter og borgere alt for dårlig behandling fra medarbejdere og ledere. Og alt for ofte har jeg hørt "tynde" forklaringer og undskyldninger på, hvorfor man ikke vil efterleve en kundes, gæsts, klients og borgers anmodninger og krav. Min erfaring er, at 95% af tilfældene kan man altid finde en god løsning, hvor begge parter går fra mødet med et smil på læben. Disse dejlige oplever, man får ved at give en fantastisk succes og de mange positive afledte effekter en virksomhed kan få ved en god service, vil jeg brede ud til hele landet.

Om Mig

Jeg hedder Mugesh Arunagirinatha, og jeg ejer og driver Mugesh Consulting. Jeg kom til Danmark som treårige i 1987 fra Sri Lanka. Jeg opvokset i Vest- og Midtjylland, mens jeg i mit voksenliv har rodfæstet mig til Nordjylland, hvor jeg har gået på Aalborg Universitet. Her tog jeg først en bachelor i historie (2007-2010), hvor jeg i mit bachelorprojekt fordybede mig i etniske og religiøse konflikter på Sri Lanka. Herefter, valgte jeg at blive selvstændig med en mindre restauration, som jeg drev sammen med min kone, Sajitha. Mine erfaringer som selvstændig, hvor jeg havde en multikulturel medarbejdergruppe medvirkede til, at jeg blev interesseret i at finde ud af og arbejde med organisationer, der har medarbejdere, der kommer fra forskellige kulturbaggrunde. Derfor, valgte jeg i 2014 at hoppe tilbage på skolebænken og tage min kandidatgrad (cand.mag. i kultur, kommunikation og globalisering med speciale i ledelse og organisationskultur). Min specialeafhandling undersøgte, hvilket udfordringer og muligheder internationale virksomheder og organisationer har, når de rekrutterer, integrerer og fastholder medarbejdere med en anden kultur end den eksisterende i virksomheden og organisationen. Du kan læse mit speciale på Aalborg Universitets hjemmeside.

Udover, min multikulturelle opvækst, så har jeg i mit arbejdsliv haft meget berøring med det multikulturelle arbejdsmarked, som f.eks. servicebranchen, der er ét af de mest multikulturelle brancher både i Danmark og i verden. Efter at have afsluttet studierne har jeg arbejdet lige fra HR- og kommunikationsmedarbejder til salgschef og hotelchef hovedsageligt i servicebranchen. Jeg har i næsten to årtier arbejdet inden for servicebranchen, dvs. rengørings-, restaurations- og hotelbranchen, hvor jeg i knap halvdelen af tiden har arbejdet på lederniveau, hvor jeg blandt andet har haft med rekruttering, integrering og uddannelse af medarbejdere at gøre.