Har kunden altid ret? - Et foredrag om den gode kundeservice


Det "glemte" nemme og behagelige "salg" - Kundeservice

Alle virksomheder er klar over og meget bevidste om, at salg er afgørende for at en virksomhed kan eksistere, derfor, med rette bruger mange virksomheder mange ressourcer på salgsstrategien, -holdet, -afdelingen og -medarbejderen. Men det mange virksomheder overser eller glemmer i farten og jagten efter den næste kunde er, kunden man allerede har og give dem en god oplevelse og pleje forholdet. Ressourcerne man bruger på at pleje forholdet og give en god kundeservice til eksisterende kunder giver et langt højere afkast end, hvis man skal ud og "jagte" potentielle kunder.

Med dette foredrag vil jeg fortælle om mine gode og dårlige kunde- og gæsteoplevelser igennem næsten 20 år i servicebranchen. Desværre er der for mange i Danmark, som har et anstrengt forhold til at give god service, og langt hen ad vejen finder medarbejdere, ledere og virksomhedsejere alle mulige forklaringer for ikke at imødekomme kundens krav. Jeg har hørt de fleste, og dem vil I også høre til mit foredrag. Samtidig vil I også få eksempler på, hvor jeg har oplevet medarbejdere, ledere og virksomhedsejere vende en uheldig situation til en win-win, for både kunden og virksomheden.

Formålet med foredraget: Et indspark til at forbedre jeres kundeservice for jeres kunder, gæster eller borgere.

Udbytte af foredraget: Deltageren får nye vinkler og ideer til at forbedre sin kundeservice til sine kunder, gæster og borgere.

Henvendt til: Ledere og medarbejdere, som til dagligt møder kunder, gæster eller borgere i øjenhøjde.

Varighed: 45-60mi

Foredragets indhold

Hvad er god kundeservice for mig?

Hvordan møder man sine kunder?

Jeg giver ikke kunden den service, fordi…. (undskyldningerne)

Hvordan håndterer man en utilfredskunde?

Kan alle uheldige situationer reddes?