Kulturtræning - Kurser i at spotte, forstå og lære at arbejde med kulturforskellene

Vi bliver nødt til at forholde os til kulturforskelle

Vi lever i en verden, hvordan mange ting og ydelser kommer fra et helt andet sted i verden end vores lille andedam, Danmark. Vores smartphones er produceret i Asien, og udviklet i USA, kaffebønnerne baristaen kværner for at servere dig din favorit-latte er dyrket i dyrket i Sydamerika, medarbejderen du møder, når du tjekker ind på et hotel kan have polsk accent. Med andre ord verden er blevet mere kulturel kompleks end bare for 20 år siden, hvor vi førhen måske kun skulle forholde os til vores svenske og norske naboer mod nord og vores tyske nabo mod syd. Selv med vores naboer har oplevet, hvor kulturforskellene har skabt misforståelser og fejlantagelser, som har både kostet på samarbejdet og økonomien, men når vi begynder at handle, kommunikere og samarbejde med mennesker, virksomheder og organisationer fra Mellemøsten, Indien, Kina mv., så begynder kulturforskellene at være så store, at det kræver både solid træning og undervisning i, hvordan mennesker fra forskellige dele af verden tænker og agerer i bestemte situationer. På den måde kan man undgå misforståelser, som fører til dårligt samarbejder eller i værste grad annullerede handler, som både kan koste indtjening og arbejdspladser.  Hvis vi vil undgå disse, så bliver vi nødt til først og fremmest erkende, at kulturforskellene er der, og vil være der. Derfra kan vi arbejde med at spotte og forstå kulturforskellene. Når vi først har erkendt, spottet og forstået disse forskelle, vil vi begynde at se de uendelige muligheder disse kulturforskelle kan skabe for både virksomheden, organisationen og en selv.

Formålet med kurset

At øge kursistens bevidsthed om sin egen og sine medmenneskers kultur, på den måde skabe mere forståelse, bedre kommunikation og bedre samarbejde både på arbejde, under uddannelse og i fritiden.

Udbytte af kurset for kursisten

Der sker mange misforståelser i løbet af vores hverdag, både på arbejdet og i fritid. Mange af disse misforståelser kunne være undgået og udviklet sig til muligheder i stedet udfordringer. Disse misforståelser skabes, fordi vi mennesker er forskellige og kommer med forskellige former for kulturel ”bagage”, hvor vi agerer og kommunikerer på tillærte måder, som vi ofte ikke er klar over, hvorfor vi gør det, men også hvordan det bliver opfattet af vores medmennesker og omgivelser. Ved at blive mere bevidst om, hvor vi kommer fra og hvilke normer og traditioner vi bringer med os, men samtidig blive bevidste om andres kulturelle normer, værdier og traditioner, kan vi lære at navigere os ”smidigt” ud af udfordringerne. Kursisten vil også modtage et letlæseligt kompendium med den vigtigste og seneste viden og praksisser.

Henvendt til

Ledere og medarbejdere, som til dagligt står i et multikulturelt miljø. Det er lige fra værkføreren på en maskinfabrik med forskellige faggrupper til en lærer med elever fra forskellige etniske baggrunde.

Varighed

20 lektioner á 45min


Undervisningsindhold

Kultur som fænomen

 • Hvad er kultur?
 • Kan man måle kultur?
 • Etnisk, religiøs, national, geografisk og fagspecifik kultur

Dansk kultur kontra global kultur

 • Tid og rum
 • Køn, ligestilling, seksualitet og familieforhold
 • Arbejde, uddannelse og fritid

Kulturens synlige og usynlige kulturkløfter

 • Kommunikation
 • Fordomme, antagelser og forberedelser
 • Organisation og ledelse

Diversitetens muligheder

 • Skabe innovation
 • Organisationsudvikling og ledelse
 • Problemløsning